logo logo

Jazykové kurzy

Vyberte si z našich kurzů a začněte objevovat nový jazyk hned teď.
V individuálním kurzu přizpůsobíme výuku speciálně Vašim požadavkům.

Kurz pro děti věku 2 - 3 let na 8 měsíců 1x týdně

Teddy Eddie START

Děti začínají reagovat na povely v angličtině a učí se první věty, písničky a povídky v cizím jazyce.

Pro koho je kurz určen?

 • pro začátečníky i pokročilé
 • věk: 2-3 let
 • lekce: 40 minut 1x týdně
 • velikost skupiny: max. 8 studentů

Cíle kurzu

Cílem je celkový rozvoj dítěte, což má pozitivní vliv na samotný kognitivní vývoj a fonologii (výslovnost). Díky pružnosti svých řečových orgánů jsou schopny si již nejmladší ratolesti osvojit přirozenou anglickou výslovnost a intonaci. Přirozené použití cizího jazyka v komunikaci od první lekce pomáhá dětem s vyjadřováním v tomto jazyce, aniž by se styděly. Díky realitě studia cizího jazyka zábavnou formou a jeho komplexitě, kdy nejsou pouze slova vytrhnuta z kontextu, dítka vnímají angličtinu pozitivně, a ne pouze jako další školní předmět. Nejdůležitějším cílem kurzu je dorozumět se, čímž se studium stává více spontánní a přirozené.

Co můžete očekávat?

 • pružný a komunikativní styl výuky (pro děti od 2 do 7 let věku) a zároveň různých jazykových úrovní
 • plynulý přechod do vyšších úrovní, i co se týče budoucího pokračování v jazykovém vzdělání
 • ambiciózní metodu, jelikož využívá bohatou slovní zásobu, nejrůznější fráze a texty
 • vstřícnost k rodičům: obsahuje průvodce pro rodiče a poskytuje průběžné informace
 • přátelský přístup, protože se děti učí formou hry

Průběh lekcí

Výuka je zaměřena hlavně na rozvoj dovedností poslechu s porozuměním, a to zábavnou formou, jelikož se lektoři umí ztotožnit s dětským smyslem pro humor. Kurz je veden s vysokou mírou zapojení všech dětí v přátelské a tvořivé atmosféře. Využívá se bohaté spektrum materiálů jak pro učitele, tak pro studenty. Na konci každé lekce obdrží rodiče zpětnou vazbu k pokrokům dítěte.

Studentská sada v hodnotě 1750 Kč je součástí ceny

 • učebnice
 • příručka pro rodiče
 • přístup do aplikace Playground
 • kufřík s motivem Teddy Eddie
 • knížka Secret Booklet
 • certifikát a dárek na konci školního roku
Teddy Eddie Start

Váš kurz

Jazyková úroveň:

Termín:

Čas:

Délka kurzu: 8 měsíců
Rozsah: 1 x 25 min / týden
Úroveň: A0 - A2
Počet lekcí: 30

7 749 Kč

ZPĚT NA SEZNAM