logo logo

Jazykové kurzy

Vyberte si z našich kurzů a začněte objevovat nový jazyk hned teď.
V individuálním kurzu přizpůsobíme výuku speciálně Vašim požadavkům.

Žáci prvního stupně 8 - 11 let

Příměstský tábor

Děti již nějaké základy ze školy mají a pomalu se začínají seznamovat s cizím jazykem. Opakují si slovíčka nebo fráze každodenních situací, hrají hry, poslouchají písničky v angličtině. Učí se slovíčka v celých větách užitých v různém kontextu zaměřeném na dovolenou a cestování.

Co můžete očekávat?

  • výuka anglicky od první lekce
  • plynulý přechod do celoročního kurzu- dítě může navázat výuku další rok ve škole nebo i v naši jazykovce
  • odměna na konci tábora- tematický diplom pro každého
  • svačiny a pitný režim (oběd nikoliv)
  • výuka v budově i na zahradě
  • velikost skupiny: max. 10 dětí

Cíle kurzu

Cílem je celkový rozvoj dítěte, což má pozitivní vliv na samotný kognitivní vývoj a fonologii (výslovnost). Díky pružnosti svých řečových orgánů jsou děti schopny si osvojit přirozenou anglickou výslovnost a intonaci. Přirozené použití cizího jazyka v komunikaci od první lekce pomáhá dětem s vyjadřováním v tomto jazyce, aniž by se styděly. Díky realitě studia cizího jazyka zábavnou formou a jeho komplexitě, kdy nejsou pouze slova vytrhnuta z kontextu, dítka vnímají angličtinu pozitivně, a ne pouze jako další školní předmět. Nejdůležitějším cílem tábora je osmělit se a ukázat dětem, že se učíme formou her a pohybových aktivit. Budoucí studium se tak pro ně stává více spontánní a přirozené.

Pro koho je kurz určen?

  • pro děti, jenž chcou s angličtinou začít nebo si prohloubit znalosti
  • pro úplné začátečníky i ty, které již pár slovíček znají
  • věk: 8 - 11 let

Průběh lekcí

Výuka je zaměřena hlavně na rozvoj dovedností poslechu s porozuměním, a to zábavnou formou, jelikož se lektoři umí ztotožnit s dětským smyslem pro humor. Kurz je veden s vysokou mírou zapojení všech dětí v přátelské a tvořivé atmosféře. Využívá se bohaté spektrum materiálů zaměřené na pohybové aktivity, písničky a hry.

Váš kurz

Jazyková úroveň:

Termín:

Čas:

Délka kurzu: 5 dnů
Rozsah: 3 x 45 min / den
Úroveň: A0 - A1
Počet lekcí: 15

2 999 Kč

ZPĚT NA SEZNAM