logo logo

Jazykové kurzy

Vyberte si z našich kurzů a začněte objevovat nový jazyk hned teď.
V individuálním kurzu přizpůsobíme výuku speciálně Vašim požadavkům.

Žáci prvního stupně 8 - 11 let

Příměstský tábor

Děti se začínají dorozumívat v angličtině. Napodobují děje povídek a každodenních situací a hrají hry v angličtině. Učí se stovky slov ve větách užitých v různém kontextu zaměřeném na dovolenou a cestování.

Pro koho je kurz určen?

  • pro úplné začátečníky i děti, které již pár slovíček znají
  • pro děti, které chcou začít s angličtinou co nejdříve
  • věk: 8-11 let

Cíle kurzu

Cílem je celkový rozvoj dítěte, což má pozitivní vliv na samotný kognitivní vývoj a fonologii (výslovnost). Díky pružnosti svých řečových orgánů jsou schopny si již nejmladší ratolesti osvojit přirozenou anglickou výslovnost a intonaci. Přirozené použití cizího jazyka v komunikaci od první lekce pomáhá dětem s vyjadřováním v tomto jazyce, aniž by se styděly. Díky realitě studia cizího jazyka zábavnou formou a jeho komplexitě, kdy nejsou pouze slova vytrhnuta z kontextu, dítka vnímají angličtinu pozitivně, a ne pouze jako další školní předmět. Nejdůležitějším cílem kurzu je dorozumět se, čímž se studium stává více spontánní a přirozené.

Co můžete očekávat?

  • ambiciózní výukovou metodu, která využívá bohatou slovní zásobu, nejrůznější pohybové aktivity, písničky a hry
  • plynulý přechod do celoročního kurzu, pokud budete chtít, aby děti pokračovaly v jazykovém vzdělání
  • svačiny a pitný režim zajištěn (oběd nikoliv)
  • velikost skupiny: max. 8 studentů

Průběh lekcí

Výuka je zaměřena hlavně na rozvoj dovedností poslechu s porozuměním, a to zábavnou formou, jelikož se lektoři umí ztotožnit s dětským smyslem pro humor. Kurz je veden s vysokou mírou zapojení všech dětí v přátelské a tvořivé atmosféře. Využívá se bohaté spektrum materiálů jak pro učitele, tak pro studenty. Na konci každé lekce obdrží rodiče zpětnou vazbu k pokrokům dítěte.

Váš kurz

Jazyková úroveň:

Termín:

Čas:

Délka kurzu: 5 dnů
Rozsah: 3 x 45 min / den
Úroveň: A0 - A1
Počet lekcí: 15

1 999 Kč

ZPĚT NA SEZNAM